WEHOTHERM STANDARD

 
používa sa pre bezkanálové rozvody tepla. Potrubie je vyrobené z ocelových trubiek, izolovaných tvrdou polyuretanovou penou a zakrytých plášťom polyetylenových trubiek. Je určená pre najvyšší pracovný pretlak 2,5 MPa. Pracovná teplota je 142˚C pri životnosti 30 rokov.

WEHOTEK SPIRO-PLÁŠŤ

 
používa sa pre nadzemní rozvod tepla. Potrubie je vyrobené z ocelových trubiek, izolovaných tvrdou polyuretanovou penou a zakrytý plášťom z ocelových, pozinkovaných, špirálovo prekladaných plechov. Je určená pre najvyšší pracovný pretlak 2,5 MPa. Pracovná teplota je 142˚C pri životnosti 30 rokov.

WEHOTHERM TWINS

 
používa sa pre bezkanálové rozvody tepla. Potrubie je vyrobené z ocelových trubiek, izolovaných tvrdou polyuretanovou penou a zakrytých plášťou z polyetylenových trubiek. Jednou izoláciou je izolovaná jedna dvojica trubiek. Je určená pre najvyšší pracovný pretkla 2,5 MPa. Pracovná teplota je 130˚C pri životnosti 30 rokov.

WEHOTHERM PPR

 
používa sa pre bezkanálové rozvody teplej vody, označovanej ako TUV (teplá úžitková voda). Potrubie je vyrobené z polypropylenových (PP-R) trubiek, izolovaných tvrdou polyuretanovou penou s plášťom z polyetylenu, prípadne z oceľového pozinkovaného špirálovo prekladaného plechu. Tento potrubný systém je určený pre max. pracovnú teplotu 70˚C a najvyšší pracovný pretlak 1 MPa pri životnosti 25 rokov.

PREDIZOLOVANÉ KOMPONENTY

   
rovná trubka kompenzátory
ohýbaná trubka armatúry
oblúk kotviaci oblúk
redukcia pevný bod
odbočky - vyvýšené, paralelné, priame

PRÍSLUŠENSTVO

 
dilatačné penové prvky- profil, poštár koncové tesnenie
gumová priechodka súprava koncovky potrubia
spoje výstražná páska

 

Taste