SYSTÉM KVALITY A CERTIFIKÁCIA:
Systém riadenia kvality je certifikovaný podľa ISO 9001 a predizolovaný systém vrátane komponentov je certifikovaný certifikátom preukázania zhody v TSÚ Piešťany. Naša spoločnosť ponúka predizolovaný systém firmy FinTherm Praha, ktorá je držiteľom certifikátu ISO 9001. Výrobky sú certifikované pre použitie v SR.

Všetky výrobky spĺňajú európske normy EN 253, 448, 488 a 489, ktoré je možné dokladovat certifikátmi z českých a zahraničných skúšobných laboratórií.

cert

Taste